Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2012

All rights reserved

Het project

 

Het realiseren van een gezamenlijke aardwarmtebron en warmtenet is een complex proces. Het vraagt om een goede samenwerking en afstemming tussen zowel het tuinbouwbedrijfsleven als de overheid. Om dit in goede banen te leiden is voor een projectmatige aanpak gekozen, onder leiding van duurzaamheidsdeskundige Ir. R. Vorage. Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:

 

                   > Doel

                   > Aanpak

                   > Planning

                   > Projectorganisatie

 

Samen met overheidspartijen en deskundigen van Agro Adviesburo is ervoor gezorgd dat er een heldere projectaanpak kwam, dat de juiste partijen op het juiste moment betrokken werden, dat tijdig de vergunningen aangevraagd zijn en dat de interne en externe communicatie vlot verliep. Na het oprichten van Aardwarmtecluster BV is Radboud Vorage projectdirecteur geworden en heeft hij de dagelijkse leiding van dit unieke energiebedrijf.

 

 

Projectdirecteur

radboud_vorage@planet.nl

06-51431301