Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2012

All rights reserved

Agro AdviesBuro

 

In opdracht van de Provincie Overijssel en Gemeente Kampen heeft Agro AdviesBuro bijgedragen aan de businesscase voor grootschalige toepassing van aardwarmte in het tuinbouwgebied de Koekoekspolder. Dit bedrijf droeg met haar werkzaamheden bij aan de tot stand koming van het eerste aardwarmtedoublet in Nederland. Daarbij valt te denken aan werkzaamheden zoals: het uitwerken van de risicodekking in de vorm van een (maatwerk) garantieregeling, vergunningen, subsidies en de technische realisatie.

 

Ook op het gebied van duurzame energieopties zoals: KWO, semi-gesloten telen, bio-energie, CO2 en restwarmtebenutting heeft Agro AdviesBuro veel ervaring. Daarnaast is het bedrijf deskundig op het gebied van nieuwbouw en techniek, alle soorten vergunningen, energieadvisering, subsidies, CO2-emissie zaken, makelaardij, ruimtelijke ordening en bedrijfskundige adviezen.

 

Indien u meer informatie wilt of vragen heeft belt u dan met Léon Lankester op telefoonnummer 0174-637637 of stuur een e-mail

naar ll@agroadviesburo.nl.

 

Voor meer informatie: www.agroadviesburo.nl

 

 

 

 

 

 

Contact persoon:

 

L. Lankester

 

LL@agroadviesburo.nl

 

www.agroadviesburo.nl