Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Belangrijke stap naar realisatie gezet

Op vrijdag 4 juni 2010 ondertekenden Gemeente Kampen, Provincie Overijssel, de drie deelnemende tuinders en de Aardwarmtecluster BV een samenwerkings-overeenkomst. Met deze overeenkomst maken de partijen de weg vrij naar realisatie van de eerste geclusterde aardwarmtebron in Nederland. Bovendien legt de overeenkomst een verdere basis voor de doorontwikkeling van het gehele tuinbouwgebied Koekoekspolder. Lees hier meer over het persbericht van provincie Overijssel en hoe er verder in duurzaamheid geïnvesteerd wordt.

Gedeputeerde Rietkerk gaf aan
dat er geen sprake is van
vertraging van het project.
Belangrijk is wel dat er tijdig
duidelijkheid komt over de
Garantieregeling met betrekking
tot het afdekken van het
geologische risico. Op korte
termijn wordt hier over duidelijk-
heid van Economische Zaken en
LNV verwacht. Dan kan de boor
de grond in!