Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Start aanleg boorlocatie

Met het uitvoeren van een sondering zal op 2 november 2010 een start worden gemaakt met de aanleg van de boorlocatie voor de aardwarmteboring in Koekoekspolder. De boorlocatie komt te liggen aan de Hartogsweg in IJsselmuiden. Na bijna 2 jaar van voorbereidingen kunnen de fysieke werkzaamheden nu eindelijk beginnen.

De combinatie WPMI-NDDC zal de boring in Koekoekspolder gaan verzorgen. Nadat de werkzaamheden in Den Haag afgerond zijn, zal de boortoren van NDDC voor het einde van het jaar verplaatst worden naar de locatie aan de Hartogsweg in IJsselmuiden.

De tuinders in de Koekoekspolder werken samen
bij de ontwikkeling van aardwarmte. Door een
doelmatige verdeling van de ondergrond kunnen
mogelijk op termijn 7 aardwarmtebronnen
gerealiseerd worden. Koekoekspolder is het
eerste gebied waarbij onder initiatief van een
groep tuinders een gebiedsaanpak uitgewerkt is.
Deze eerste boring zal bepalend zijn voor de
verdere ontwikkeling van geothermie in
Oost-Nederland.