Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Daldrup spant kort geding aan tegen Aardwarmtecluster BV

Daldrup heeft in augustus, nadat de Aardwarmtecluster besloten had de booropdracht aan een andere inschrijver te gunnen, een kort geding aangespannen. Daldrup is van mening dat Aardwarmtecluster Europees had moeten aanbesteden en dat er tijdens de aanbesteding fouten zouden zijn gemaakt.

Opmerkelijk daarbij is dat Daldrup tot dit inzicht gekomen is, drie dagen nadat zij te horen had gekregen dat de booropdracht niet aan haar gegund zou worden. Gedurende het aanbestedingstraject heeft zij nimmer kenbaar gemaakt dat de aanbesteding niet aan haar inzichten voldeed, noch dat zij vond dat er Europees aanbesteed moest worden. Aardwarmtecluster heeft overigens drie buitenlandse bedrijven, waaronder Daldrup, uitgenodigd een aanbieding uit te brengen.

Om haar mening kracht bij te zetten heeft Daldrup gevorderd dat er of Europees aanbesteed moet worden of dat aan haar gegund dient te worden. Wanneer Aardwarmtecluster dit niet doet vordert zij een zeer hoge dwangsom.

Aardwarmtecluster is van mening dat er niet Europees aanbesteed hoeft te worden en dat het gunningstraject ordentelijk, redelijk en billijk heeft plaatsgevonden. De zaak dient op 21 oktober en 28 oktober wordt de uitslag verwacht.

Voor meer informatie wordt verwezen naar bijgevoegd persbericht.