Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Locatie voor pomphuis vrijgemaakt

Eind december zijn de beide oude warmtebuffers van het bedrijf van de Gebr. Vahl afgevoerd. Daarmee is de locatie vrij gekomen voor de aanleg van het pomphuis. In dit pomphuis zal de warmte vanuit de aardwarmtebron overgedragen worden aan het warmtenet, dat naar de drie tuinbouwbedrijven leidt.

Het pomphuis wordt het hart van het aardwarmte-systeem. Met behulp van warmtewisselaars wordt de warmte onttrokken aan het diepe ‘aardwater’ wat opgepompt gaat worden. De warmte gaat via een innovatief leidingstelsel naar de tuinbouwkassen om daar de planten te verwarmen. Het afgekoelde water wordt weer terugebracht in de aarde.

Het architectonische ontwerp van het pomphuis is gemaakt door AgroAdviesburo. Het open en ‘groene’ ontwerp symboliseert het duurzame karakter van het project. De aanleg van het pomphuis start in januari en zal rond maart gereed zijn.