Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Aanleg boorlocatie vertraagd

Door onduidelijkheid bij het boorbedrijf WPMI en aanvullende wensen vanuit Staatstoezicht op de Mijnen zijn de werkzaamheden ter voorbereiding van de aardwarmteboring vertraagd.

Op basis van een planning van Well Project Management International (WPMI) zou rond de jaarwisseling de boring een aanvang nemen. Deze planning kan niet gehaald worden.

De directie van Aardwarmtecluster BV heeft begin januari begrepen dat voor zowel WPMI, NDDC als Ace Rig Holding het faillissement is aangevraagd. Verkley BV en Huisman Equipement B.V., de aandeelhouders van deze drie bedrijven, hebben verder geen toelichting op de ontstane situatie gegeven.

De gang van zaken bij de dochterbedrijven van Verkley en Huisman betekent dat de tuinbouw-bedrijven pas later van warmte voorzien kunnen worden.