Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Well Project Management International (WPMI) en Northern Dutch Drilling Company (NDDC) zijn failliet verklaard

 

WPMI en NDDC zijn de organisaties die onder andere de boring naar aardwarmte in Den Haag hebben uitgevoerd. Zij hadden toegezegd de boring in Koekoekspolder te verrichten in de periode oktober 2010 tot december 2010. De daarbij toegezegde garanties zijn door WPMI echter nooit hard gemaakt. Daarnaast is WPMI ook andere afspraken niet nagekomen en bleek het een onbetrouwbare zakenpartner.

 

Op basis van informatie aangereikt op 4 januari 2011 bleekt dat WPMI in ernstige continuïteitsproblemen zat. Voor WPMI, NDDC en Ace Rig Holding is het faillissement aangevraagd en op 11 januari 2011 in Leeuwarden uitgesproken. De curator is Mr. R.J.L. Gustenhoven (058-2347347)

 

De aandeelhouders van de drie failliete bedrijven, Verkley BV en Huisman Equipment B.V. hebben geen toelichting gegeven op de gang van zaken binnen de bedrijven waarvan het faillissement is uitgesproken. Het is dan ook geheel onduidelijk wat er binnen deze drie bedrijven in de periode augustus 2010 tot

en met december 2010 heeft afgespeeld en waarom de aandeelhouders deze drie bedrijven niet ondersteund hebben om hun zakelijke verplichtingen na te komen.

 

Voor meer informatie klik hier.