Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Actieplan Aardwarmte

Op 21 april heeft Minister Maxime Verhagen het Actieplan Aardwarmte aan de Tweede Kamer aangeboden. In 2020 wil de Minister genoeg energie uit aardwarmte benutten om 275.000 huishoudens van warmte te voorzien.

 

De overheid wil de volgende acties nemen:

- Verbeteren overheidsgarantieregeling

- Aardwarmte opnemen in SDE+

- Verkennen mogelijkheden om

  financieringsmogelijkheden te vergroten

- Vergroten van kennis van de ondergrond

- Ontwikkelen structuurvisie diepe ondergrond

- Versimpelen Mijnbouwwet

- Voortzetten programma Kas als Energiebron

 

Naast de Rijksoverheid zullen ook acties van lagere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven nodig zijn. Belangrijke partijen daarbij zijn het Platform Geothermie, Kas als Energiebron en het Inter Provinciaal Overleg.

 

Download het actieplan hier