Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Start van boring Koekoekspolder

Na een voorbereiding van meer dan 2 jaar was het dan zover. Met een druk op de startknop werd symbolisch de boring naar aardwarmte in de Koekoekspolder gestart. De starthandeling werd verricht door: Karl Daldrup, wethouder P. Treep, Helga van Leur, gedeputeerde T. Rietkerk, Kees Vahl en Radboud Vorage.

Helga van Leur verzorgde op de startbijeenkomst een presentatie over klimaat en duurzaamheid. De toepassing van aardwarmte uit diepe aardlagen kan flink bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. En dat is weer goed om het broeikaseffect te verminderen. Met eigen beelden van Groenland liet Helga van Leur zien hoe het klimaat verandert en de ijskap snel in omvang vermindert. Tijd voor duurzame energie, volgens weervrouw Helga van Leur!