Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Excursies voor de bewoners van de Koekoekspolder

Regelmatig staan er mensen bij de boorlocatie te kijken. Door het plaatsen van de containers, die als geluidswal dienen, is het zicht op de locatie verminderd. Om de mensen in het gebied in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen bij het aardwarmteproject worden een tweetal excursies georganiseerd. Deze excursies vinden plaats op:           Dinsdag avond 12 juli om 19.30 uur
                                   Zaterdag middag 16 juli om 15.00 uur
De excursie zal ongeveer 1 uur duren

Indien u wilt deelnemen aan de excursie dan kunt u zich opgeven via greenhousegeopower@hotmail.com Op geven kan ook via telefoonnummer 06-51431301.

Omdat er maar een beperkt aantal mensen op en rond de boorlocatie mogen zijn, is het maximaal aantal bezoekers per excursie ca. 25 personen. Dus als u wilt deelnemen laat het dan tijdig weten. Vol is vol!