Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
Deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2012

All rights reserved

Innovatie en de aardwarmtebron

 

De toepassing van diepe geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is nieuw in Nederland. Er is een beperkt aantal geothermieprojecten operationeel, vooral in de glastuinbouwsector. Vanwege het nieuwe en innovatieve karakter van aardwarmte wordt er veel kennis ontwikkeld. Deze innovaties worden samen ontwikkeld met bijvoorbeeld: Kas als Energiebron, PT, TNO, WEP, het Platform Geothermie en de andere gebruikers van aardwarmte bronnen. De ontwikkelde kennis wordt weer gedeeld met nieuwe projecten, zodat die niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. In dit project is vooral gewerkt aan de onderstaande innovaties:

 

 

Diverse innovaties:

- Optimalisatie van benutting van de bron

 door clustervorming

- Benutting van meegeproduceerd gas voor

 verwarmingsdoeleinden

- Omgaan met NORM-stoffen in geothermie

- Toepassing van hulpstoffen om neerslagen

 in het systeem te voorkomen

- Gebruik van RVS en kunststof voor

  bovengrondse leidingen

- Nieuwe marketing concepten op basis van

 aardwarmte

- Hoge temperatuur opslag in de ondergrond