Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

De boring van de eerste put is op diepte

 

In de nacht van 9 op 10 juli heeft de boortoren de einddiepte van het eerste gat bereikt. De boorkop zat op 1947 meter onder de Koekoekspolder. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt.

 

De geoloog, die de gehele nacht op de locatie aanwezig was, heeft continu de grondmonster uit het boorgat bestudeerd. Aan de hand van de grondmonsters kon bepaald worden dat de bodem van de Slochteren-formatie bereikt was. Dat was het punt om niet verder te boren.

 

De komende weken wordt gewerkt aan het voorbereiden van de test van de bron. Dan is ook duidelijk hoeveel warmte naar boven gepompt kan worden. Snel daarna wordt begonnen met het boren van de tweede put.

De geoloog die de gehele nacht op de locatie aanwezig was heeft continu de besloten