Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Tweede boorput bereikt volledige diepte

 

Na weken van stevig doorboren is op 30 augustus ook in het tweede boorgat de gewenste diepte bereikt. Na 2.205 meter boren werd een verticale boordiepte bereikt van 1.924 meter. Daarmee is de injectieput iets minder diep dan de productieput.

 

Nadat het diepste punt werd bereikt is er een geologisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de geologische lagen. Kennis van deze lagen is niet alleen belangrijk voor dit aardwarmteproject, maar ook voor vervolg-projecten in de regio.

 

De komende maand worden de beide putten verder afgewerkt en zullen de well-heads worden geplaatst. Dan kan ook de bronpomp in de productieput gehangen worden en kan begonnen worden met het schoon produceren van de bron. Een schone bron is van belang voor een goede productie en een lange levensduur.