Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Warmtewisselaars zijn geplaatst

 

In november 2011 is COGAS begonnen met het plaatsen van de warmtewisselaars in het ‘power-house’ van het aardwarmteproject in Koekoekspolder. De warmtewisselaars zorgen er voor dat de warmte van de aardwarmtebron overgezet wordt naar het leidingstelsel dat naar de drie tuinbouwbedrijven gaat.

 

Met het plaatsen van de warmtewisselaars is een belangrijke stap gezet naar de in bedrijfsname van het aardwarmtesysteem. Tot eind dit jaar wordt het warmtesysteem afgebouwd en vervolgens zal het getest worden, zodat zeker is dat het leidingsysteem alle warmte van de geothermische bron kan opnemen en vervoeren naar de tuinbouwkassen.

 

Naar verwachting zal begin 2012 begonnen worden met de testfase van de aardwarmtebron. Dan zal de aardwarmtebron op gang gebracht worden door een pomp en worden er diverse metingen uitgevoerd.