Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Wellheads zijn geplaatst

 

In de loop van december 2011 zijn de beide putten van het aardwarmte project in Koekoekspolder verder afgewerkt. De zogenaamde  wellheads zorgen voor een veilige afdichting van de putten tijdens het gebruik. De wellheads zijn uitgevoerd om drukken tot 5000 psi te weerstaan. Daarmee vormen ze een veilige barrière tussen de diepe ondergrond en de oppervlakte.

 

Voordat de wellheads werden geplaatst is in een van de putten (productieput) een speciale pomp op ongeveer 450 meter diepte afgehangen. Deze ESP-pomp (electrical submersible pump) zorgt ervoor dat het warme water uit de bodem omhoog gepompt kan worden. Deze pomp heeft een capaciteit van bijna 200 m³/uur. Daarmee kan de noodzakelijke warmte omhoog gebracht worden om de 17 hectaren aan kassen te verwarmen.