Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2012

All rights reserved

In testfase al 500.000 m³ aardgas bespaard

 

In de periode augustus-september 2012 is de aardwarmtebron langdurig getest. Daaruit bleek dat de bron stabiel produceert en het water ongeveer 73 graden warm is.

 

Tijdens deze testfase is ook begonnen met warmtelevering aan de tuinbouwbedrijven. Daarbij hebben de bedrijven hun eigen verwarmingssysteem aangepast en hun buffers ingezet om de aardwarmte optimaal te gebruiken. Kwekerij Voorhof realiseerde in die periode een reductie in het gebruik van aardgas met 80%. Bij kwekerij Gebroeders Vahl lag deze reductie wat lager, omdat zij met hun WKK in die periode ook stroom aan het elektriciteitsnet hebben geleverd.

 

De 500.000m³ reductie aan aardgas komt overeen met het jaargebruik van ruim 300 huishoudens. De geothermisch bron levert dus een belangrijk bijdrage aan de reductie van CO2- uitstoot in Overijssel.