Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Home.
Project.
3 deelnemers.
 Organisaties.
Aardwarmte.
Koekoekspolder.
Fotoboek.
Filmpjes.
Downloads.
Links.
Contact.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

 

Aardwarmtecluster 1 KKP BV, © 2010-2011

All rights reserved

Provincie Overijssel

 

De provincie Overijssel voert met het programma Energiepact een actief energie-beleid om de uitstoot van CO2 te reduceren en het aandeel duurzame energie te vergroten. De belangen zijn groot en de doelstelling is ambitieus: 30% minder CO-uitstoot.

 

De provincie is vooral aanjager en stimulator van projecten. Het gaat om projecten voor de besparing van energie òf de productie van duurzame energie, zoals:

> energie in de gebouwde omgeving;

> mobiliteit;

> de opwekking van duurzame energie;

> energie bij bedrijven en bedrijventerreinen.

 

De provincie brengt bedrijven, gemeenten en andere organisaties in Overijssel bij elkaar. Deze partners binnen het energieke netwerk delen hun kennis en ervaringen en gaan samen aan de slag.

 

Voor meer info: www.overijssel.nl